UmeGo

Last Update:
January 9, 2018

Version:
2.9

Requirements:
4.0.3 and up

Score:
Rated 4.4 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

Ứng dụng dành riêng cho lái xe nhằm phục vụ mục đích :
- Mua các cuốc xe tiễn hoặc đón sân bay nội bài và các tỉnh lân cận
- Đối tác có các cuốc xe mà không thực hiện được có thể gọi cho cho chúng tôi ăn chia với tỷ lệ 70% thuộc về đối tác Application-specific drive to serve the purpose of:
- Buy the car off or pick mattocks newark airport and nearby provinces
- Partner with the hoe vehicle that fails can call us sharing with 70% belonging to partners

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.