ActiveGPS

Last Update:
March 8, 2018

Version:
1.12.2

Requirements:
4.0 and up

Score:
Rated 3.7 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

Aplikacja mobilna ActiveGPS oferuje swoim użytkownikom stały dostęp do informacji o swoich pojazdach, ich lokalizacjach oraz ostatnio przebytych trasach. Dostępne filtrowanie pozwala zawęzić listę wyświetlanych informacji do wybranych grup pojazdów, a silnik mapy oparty o technologię Google Maps gwarantuje niezawodność i szybkość w prawidłowym zlokalizowaniu pojazdów i kierowców.

Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość podglądu parametrów pracy wybranych pojazdów, w tym informacji o zużytym paliwie.

Aplikacja mobilna ActiveGPS pozwala kontrolować aktualny czas pracy kierowców.

ActiveGPS umożliwia przesyłanie plików do wersji na komputer w formie załączników (skany faktur, CRM, zdjęcia).

Obecny Ranking ECO pomaga mobilizować kierowców do zwracania uwagi na ekonomikę jazdy.

Mechanizm ALERTÓW zapewnia błyskawiczny dostęp do powiadomień dotyczących floty.

Moduł PRZYPOMNIEŃ wygeneruje powiadomienie sms/e-mail o zbliżającym się przeglądzie bądź zakończeniu aktualnie trwających polis ubezpieczeniowych.

Obecny KOMUNIKATOR/GARMIN pozwala w szybki i bezpłatny sposób wysyłać i odbierać komunikaty do/od kierowców ActiveGPS mobile application offers its users constant access to information about their vehicles, their locations and routes recently completed. Available filter to narrow down the list of displayed information to selected groups of vehicles and the engine map based on Google Maps technology, high reliability and speed in correctly locating vehicles and drivers.

Each user application can view the operating parameters of selected vehicles, including information on the fuel used.

ActiveGPS Mobile application allows you to control the actual working time of drivers.

ActiveGPS allows you to transfer files to the desktop version in the form of attachments (scans invoices, CRM, photos).

Current rank ECO helps mobilize drivers to pay attention to the economics of driving.

ALERT mechanism provides instant access to notifications regarding the fleet.

The module generates a notification reminders sms / email of the impending review of either the completion of the currently ongoing insurance policies.

The current IM / Garmin makes it quick and free way to send and receive messages to / from drivers

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.