Kabir (Mezar) Duaları

Last Update:
June 30, 2016

Version:
1.0

Requirements:
4.0 and up

Score:
Rated 4.8 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

İslama uygun mezarlık ziyareti yapmak için abdest alınmalı, iki rekat namaz kıldıktan sonra sevabı rahmetlinin ruhuna gönderilmelidir.
Kabir başına gelince, kıble arkanıza gelecek şekilde, yüzünüz kabre gelecek şekilde selam verilir. Mümkünse kabrin ayak tarafında durulur.
Kabir öpülmez, el yüz sürülmez. Kabirde Bakara Suresi’nin başı ve sonu, Yasîn-i Şerif Suresi, Tebâreke, Tekâsür, İhlâs-ı Şerif ve Fâtiha veya bilinen sureler okunup rahmetlinin ruhuna hediye edilir.
Hadis-i Şerifte buyuruldu ki,
“Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref’ olur(kaldırılır)”
Kabristana gelen bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der. Sonra, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbel- ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duasını okumalıdır. ablutions should be appropriate to visit the cemetery to Islam, then pray two rak'ahs reward should be sent to the deceased's soul.
As per the grave, facing the qibla in your back, your face so that it salutes the grave. If possible stop at the foot of the grave side.
Kabir is not kissed not been untouched face. The graves of the beginning and end of Surat al-Baqara, Surah Yasin-i-Sharif, the Tebârek, Takathur, Ihlas-i-Sharif and Fatiha or as gifts of the spirit of the deceased read suras known.
In the Hadith it is declared,
"While visiting the grave of a believer, Allahumma Innie es'elük-be-great respect for Muhammad alaihi the ld tü'azzib to hâzelmeyyit course, it's up to meyyit apocalyptic doom the ref would have (removed)"
A person from the cemetery, standing in Assalamu alaikum, yâr Ehle dar-yl-ilmü'minîn people! Inna Insha'Allah the Karibe bike I lâhikûn says. Then, with eleven Besmele Ihlas and reads the Fatiha. Then, Allahumma rabbel- ecsâdilbâliyeh, wal-arteriosclerotic changes in the nahir-Tillet harecet mineddünyâ and hide the bike mü'minet, edhıl aleyhâ revh min indicated and salute the man Minnie should read the prayer.

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.