QappMe

Last Update:
February 10, 2017

Version:
3.6.29

Requirements:
4.4 and up

Score:
Rated 5.0 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

QappMe Taxi / Mobility Service Applicatie:
QappMe is een toonaangevende leverancier van Mobility Services in Nederland. We zijn er trots op om u als Taxi Passagier de allernieuwste Gratis SmartPhone Boeking Technologie te kunnen bieden.

Belangrijkste kenmerken van QappMe Boeking Service zijn:
• Boek een reservering in slechts 3 klikken
• Krijg een tarief schatting door het invoeren van zowel de pick-up als het bestemmingsadres
• ontvangt u een bevestiging nummer voor uw reservering direct bij de boeking
• Een meldingen ontvangen inclusief het Voertuignummer zodra uw reservering verzonden is
• Het volgen van de voortgang van uw Taxi op een kaart
• Maak een lijst met favoriete adressen en geef deze zelf een eigen gekozen en herkenbare naam
• Geef zelf aan met hoeveel passagiers u reist, het type voertuig en de voorkeur van betaalwijze
• Bekijk alle reserveringen van de afgelopen 30 dagen die u gemaakt heeft
• Geef feedback gerelateerd over aanvraag via de Applicatie en / of de service die u ontvangen heeft
• Bel QappMe met een druk op de knop

Om vandaag nog gebruik te gaan maken van de QappMe Mobility Service Applicatie:
• Download de gratis app
• Maak een account aan (e-mail, naam, telefoonnummer en wachtwoord)
• Bevestig uw account (via de bevestigings e-mail die u ontvangt)
• Log-in in de app (E-mail en wachtwoord)
• Vul uw ophaaladres in
• Geef uw bestemmingsadres in (dit stelt ons in staat om een geschat bedrag / tarief bieden)
• Boek uw reis (de reservering kan direct zijn, of voor een toekomstige datum / tijd)

Direct zodra u de reservering bevestigd, wordt u direct een bevestigings / order nummer gestuurd, gelijk met een update welke Taxi u is toegewezen. Vanaf dat moment kunt u de voortgang van de aan u toegewezen Taxi volgen terwijl deze richting uw ophaallocatie verplaatst.

De QappMe Boekiing Applicatie behoudt een geschiedenis van uw vorige reserveringen (tot 30
dagen) in verband met kosten management en om eventueel snel een zelfde reis met een druk op een knop weer te kunnen boeken. Je kan ook een lijst van favoriete locaties aanmaken (Thuis, Werk, enzovoort) om zo boekingsproces voor een volgende keer te versnellen.

U kunt ook uw bestellingen aanpassen door het selecteren van het aantal passagiers, de voorkeur van het voertuigtype en de voorkeur van betaalmethode. Deze voorkeuren kunnen worden opgeslagen in je account profiel voor toekomstige boekingen.

Bij QappMe is uw comfort en veiligheid onze topprioriteit! Laat ons weten hoe wij u nog beter kunnen bedienen door het verstrekken van feedback via de QappMe Applicatie of door te bellen naar +31 (0)85-7470026.

We kijken uit naar het toevoegen van een groot aantal interessante nieuwe functies aan de QappMe Applicatie de komende maanden en zijn altijd geïnteresseerd in wat u te zeggen heeft! QappMe Taxi / Mobility Service Application:
QappMe is a leading provider of Mobility Services in the Netherlands. We are proud to have you as a taxi passenger to provide the latest SmartPhone Free Booking Technology.

Main features of QappMe Booking Service are:
• Book a reservation in just 3 clicks
• Get a fare estimate by entering both the pickup as the destination address
• You will receive a confirmation number for your reservation immediately upon booking
• An notifications including Vehicle number once your reservation has been sent
• Tracking the progress of your taxi on a map
• Create a list of favorite addresses and enter a chosen it yourself and recognizable name
• Give yourself on how many passengers traveling, the vehicle type and preferred payment method
• Review all reservations in the past 30 days, you made
• Provide feedback related on demand via the Application and / or the service you received
• Call QappMe with the push of a button

To today to use the QappMe Mobility Service Application:
 • Download the free app
• Create an account (email, name, phone number and password)
• Confirm your account (via the confirmation email you receive)
• Log into the app (email and password)
• Enter your pickup address
• Enter your destination address (this allows us to provide an estimated amount / rate)
• Book your trip (reservation may be direct, or for a future date / time)

Immediately once you confirmed your reservation, you will immediately be sent a confirmation / order number, as an update Taxi which you are assigned. From that point you can follow the progress of your assigned Taxi as it moves towards your pickup location.

The QappMe Boekiing App keeps a history of your previous reservations (up to 30
days) in relation to cost management and to book the same trip with the push of a button, possibly soon. You can also create a list of favorite locations (Home, Work, etc.) to accelerate as booking process for next time.

You can also customize your orders by selecting the number of passengers, preferred vehicle type and preferred payment method. These preferences can be stored in your account profile for future bookings.

QappMe with your comfort and safety our top priority! Let us know how we can serve you better by providing feedback via the QappMe Application or by calling +31 (0) 85-7470026.

We look forward to adding many exciting new features to the App QappMe the coming months and are always interested in what you have to say!

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.