АвтоИконом

Last Update:
February 1, 2018

Version:
1.1.1

Requirements:
4.1 and up

Score:
Rated 4.7 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

АвтоИконом предлага бързо и професионално сервизиране на автомобила Ви вместо Вас. Нашето мобилно приложение Ви дава възможност да поръчате своя АвтоИконом по всяко време.

Инсталирайте приложението на Вашето мобилно устройство и поддържайте актуална сервизна книжка там. Чрез нея Вие ще можете да следите, както и да получавате напомняния за изтичащи:
- технически преглед;
- гражданска отговорност;
- автокаско;
- шофьорска книжка.
Необходимо е само да въведете първоначално датите в апликацията, а АвтоИконом ще Ви съдейства при подновяването им.

Съвместно с партньорската ни мрежа от официални сервизи, АвтоИконом Ви предлага следните услуги:
- смяна на масло;
- смяна на гуми;
- пълно обслужване и поддържане на автомобила Ви;
- пътна помощ;
- сервизиране на климатик;
- годишен технически преглед.

Доверете ни се и ние ще Ви осигурим:
- професионален шофьор, който ще дойде и вземе колата Ви от посочен от Вас адрес;
- каталог с всички близки до Вас сервизи, от които можете да изберете обслужване на автомобила Ви или обслужване в посочен от Вас доверен сервиз;
- консултация и информация за необходимия ремонт, след преглед на автомобила Ви;
- съдействие при авария или нужда от спешна помощ.

Ценете времето си, като използвате услугите на АвтоИконом. AvtoIkonom offers quick and professional servicing of your vehicle for you. Our mobile application allows you to order your AvtoIkonom anytime.

Install the app on your mobile and stay up to date service book there. Through it you will be able to track and receive reminders for expiring:
- technical review;
- civil liability;
- automobile insurance;
- driving license.
You only need to enter the initial dates in the application and AvtoIkonom will assist in renewal.
 
Together with our partner network of official repairers, AvtoIkonom offers the following services:
- oil change;
- tire change;
- full service and maintenance of your vehicle;
- roadside assistance;
- maintenance of air conditioning;
- annual technical inspection.
 
Trust us and we will provide you with:
- professional driver who will come and take your car from a specified address;
- catalog with all your nearest service stations from which you can select the service your vehicle or service to Your trusted service;
- advice and information necessary repairs after a review of your vehicle;
- assistance in an emergency or need emergency assistance.
 
Cherish your time by using the services of AvtoIkonom.

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.